Filozofie

Spoléháme se na rozum, srdce, poctivě odvedenou práci a vztahy postavené na důvěře. Usilujeme o vysokou kvalitu a pozitivní dopady na společnost. Řídíme se tím v každé oblasti naší působnosti, ať jde o development, investování nebo filantropii.


Filozofie

Spoléháme se na rozum, srdce, poctivě odvedenou práci a vztahy postavené na důvěře. Usilujeme o vysokou kvalitu a pozitivní dopady na společnost. Řídíme se tím v každé oblasti naší působnosti, ať jde o development, investování nebo filantropii.


Development

Prostor, který nás obklopuje, významně ovlivňuje kvalitu našich životů i úroveň celé společnosti. Právě proto je pro nás development v první řadě o hledání cest, jak udržitelně spoluutvářet místa s identitou, ve kterých se dobře cítí jak uživatelé samotných budov, tak lidé ve vnějším prostoru, který je stavbami definován. Ke všem projektům přistupujeme s pokorou a odpovědností vyplývající z vědomí, že ovlivní danou lokalitu až na stovky let.

Vedle naprosto klíčové role architektury má v naší práci zásadní a přirozený význam také umění. To vždy patřilo ke kvalitní architektuře, a je nepostradatelným elementem naplňování našeho poslání kultivovat společnost.

Aktuálně připravujeme několik rezidenčních projektů v Praze a okolí. Spolupracujeme na nich s předními českými architekty a zahradními architekty.

Development

Prostor, který nás obklopuje, významně ovlivňuje kvalitu našich životů i úroveň celé společnosti. Právě proto je pro nás development v první řadě o hledání cest, jak udržitelně spoluutvářet místa s identitou, ve kterých se dobře cítí jak uživatelé samotných budov, tak lidé ve vnějším prostoru, který je stavbami definován. Ke všem projektům přistupujeme s pokorou a odpovědností vyplývající z vědomí, že ovlivní danou lokalitu až na stovky let.

Vedle naprosto klíčové role architektury má v naší práci zásadní a přirozený význam také umění. To vždy patřilo ke kvalitní architektuře, a je nepostradatelným elementem naplňování našeho poslání kultivovat společnost.

Aktuálně připravujeme několik rezidenčních projektů v Praze a okolí. Spolupracujeme na nich s předními českými architekty a zahradními architekty.


Investice


Vedle investic do nemovitostí, zpravidla souvisejících s naším developmentem, investujeme také do finančních produktů a aktivně vstupujeme do startupů.

Máme podíl ve dvou technologických společnostech – Iterait vyvíjí produkty na bázi umělé inteligence a Cyrkl se specializuje na cirkulární odpadové hospodářství. Příležitosti si vybíráme pečlivě, aby měly nejen atraktivní ekonomický potenciál, ale byly také v souladu s našimi hodnotami.

Investice

Vedle investic do nemovitostí, zpravidla souvisejících s naším developmentem, investujeme také do finančních produktů a aktivně vstupujeme do startupů.

Máme podíl ve dvou technologických společnostech – Iterait vyvíjí produkty na bázi umělé inteligence a Cyrkl se specializuje na cirkulární odpadové hospodářství. Příležitosti si vybíráme pečlivě, aby měly nejen atraktivní ekonomický potenciál, ale byly také v souladu s našimi hodnotami.Filantropie

Jsme přesvědčení, že na mnoho společenských otázek může být nejlepší odpovědí podnikání, ale některé oblasti lze efektivně řešit pouze se zapojením neziskového sektoru. Za nedílnou součást vyspělé společnosti, a také našich aktivit, považujeme filantropii. Proto zakladatel a CEO Vertue Miloš Krejník se svou ženou Soňou založili Nadaci Benetheo, aktivně se podílejí na jejím rozvoji a rozhodli se do ní prostřednictvím Vertue vložit významnou část svého majetku. Vertue s Nadací sdílí hodnoty i kanceláře. Do filantropických aktivit se zapojují také zaměstnanci Vertue, kteří podporují jak přímo Nadaci Benetheo, tak další neziskové organizace, se kterými Nadace spolupracuje.

Filantropie

Jsme přesvědčení, že na mnoho společenských otázek může být nejlepší odpovědí podnikání, ale některé oblasti lze efektivně řešit pouze se zapojením neziskového sektoru. Za nedílnou součást vyspělé společnosti, a také našich aktivit, považujeme filantropii. Proto zakladatel a CEO Vertue Miloš Krejník se svou ženou Soňou založili Nadaci Benetheo, aktivně se podílejí na jejím rozvoji a rozhodli se do ní prostřednictvím Vertue vložit významnou část svého majetku. Vertue s Nadací sdílí hodnoty i kanceláře. Do filantropických aktivit se zapojují také zaměstnanci Vertue, kteří podporují jak přímo Nadaci Benetheo, tak další neziskové organizace, se kterými Nadace spolupracuje.


Kariéra


Pokud vám je naše filozofie blízká a přemýšlíte, že byste se přidali do našeho týmu, budeme moc rádi, když nám pošlete motivační dopis a životopis.

Kariéra

Pokud vám je naše filozofie blízká a přemýšlíte, že byste se přidali do našeho týmu, budeme moc rádi, když nám pošlete motivační dopis a životopis.


Vertue a.s.
Jungmannovo náměstí 770/8
Nové Město
110 00 Praha 1

Vertue Development a.s.
Jungmannovo náměstí 770/8
Nové Město
110 00 Praha 1


info@vertue.cz

Vertue a.s.
Jungmannovo náměstí 770/8
Nové Město
110 00 Praha 1

Vertue Development a.s.
Jungmannovo náměstí 770/8
Nové Město
110 00 Praha 1


info@vertue.cz© Vertue, 2024
© Vertue, 2024