Filozofie

Spoléháme se na rozum, srdce, poctivě odvedenou práci a vztahy postavené na důvěře. Usilujeme o vysokou kvalitu a pozitivní dopady na společnost. Řídíme se tím v každé oblasti naší působnosti, ať jde o development, investování nebo filantropii.


Filozofie

Spoléháme se na rozum, srdce, poctivě odvedenou práci a vztahy postavené na důvěře. Usilujeme o vysokou kvalitu a pozitivní dopady na společnost. Řídíme se tím v každé oblasti naší působnosti, ať jde o development, investování nebo filantropii.


Development

Milujeme architekturu. Věříme v její potenciál zlepšovat kvalitu našich životů i úroveň celé společnosti. Máme ambici spoluvytvářet místa s identitou, ve kterých se dobře cítí jak uživatelé nově vzniklých nebo zrekonstruovaných budov, tak lidé ve vnějším prostoru, který je stavbami definován. K práci na našich projektech přistupujeme s pokorou vyplývající z vědomí, že ovlivní dané místo až na stovky let.

Ve Starém Kolíně plánujeme vybudovat 22 vesnických domů a náves, která bude místem otevřeným setkávání celé obce. V Buštěhradě připravujeme citlivou proměnu areálu bývalého pivovaru, v němž nabídneme kombinaci rezidenčních i komerčních prostor a vrátíme život také do památkově chráněné budovy, která je součástí areálu.

Na projektech spolupracujeme s vynikajícími českými architekty. Domy a související veřejné prostory ve Starém Kolíně projektují odborníci z týmu Machar & Teichman. Přeměnu areálu v Buštěhradě navrhuje studio OVA.

Development

Milujeme architekturu. Věříme v její potenciál zlepšovat kvalitu našich životů i úroveň celé společnosti. Máme ambici spoluvytvářet místa s identitou, ve kterých se dobře cítí jak uživatelé nově vzniklých nebo zrekonstruovaných budov, tak lidé ve vnějším prostoru, který je stavbami definován. K práci na našich projektech přistupujeme s pokorou vyplývající z vědomí, že ovlivní dané místo až na stovky let.

Ve Starém Kolíně plánujeme vybudovat 22 vesnických domů a náves, která bude místem otevřeným setkávání celé obce. V Buštěhradě připravujeme citlivou proměnu areálu bývalého pivovaru, v němž nabídneme kombinaci rezidenčních i komerčních prostor a vrátíme život také do památkově chráněné budovy, která je součástí areálu.

Na projektech spolupracujeme s vynikajícími českými architekty. Domy a související veřejné prostory ve Starém Kolíně projektují odborníci z týmu Machar & Teichman. Přeměnu areálu v Buštěhradě navrhuje studio OVA.


Investice


Vedle investic do nemovitostí, zpravidla souvisejících s naším developmentem, investujeme také do finančních produktů a aktivně vstupujeme do startupů.

Máme podíl ve dvou technologických společnostech – Iterait vyvíjí produkty na bázi umělé inteligence a Cyrkl se specializuje na cirkulární odpadové hospodářství. Příležitosti si vybíráme pečlivě, aby měly nejen atraktivní ekonomický potenciál, ale byly také v souladu s našimi hodnotami.

Investice

Vedle investic do nemovitostí, zpravidla souvisejících s naším developmentem, investujeme také do finančních produktů a aktivně vstupujeme do startupů.

Máme podíl ve dvou technologických společnostech – Iterait vyvíjí produkty na bázi umělé inteligence a Cyrkl se specializuje na cirkulární odpadové hospodářství. Příležitosti si vybíráme pečlivě, aby měly nejen atraktivní ekonomický potenciál, ale byly také v souladu s našimi hodnotami.Filantropie

Jsme přesvědčení, že na mnoho společenských otázek může být nejlepší odpovědí podnikání, ale některé oblasti lze efektivně řešit pouze se zapojením neziskového sektoru. Za nedílnou součást vyspělé společnosti, a také našich aktivit, považujeme filantropii. Proto zakladatel a CEO Vertue Miloš Krejník se svou ženou Soňou založili Nadaci Benetheo, aktivně se podílejí na jejím rozvoji a rozhodli se do ní prostřednictvím Vertue vložit významnou část svého majetku. Vertue s Nadací sdílí hodnoty i kanceláře. Do filantropických aktivit se zapojují také zaměstnanci Vertue, kteří podporují jak přímo Nadaci Benetheo, tak další neziskové organizace, se kterými Nadace spolupracuje.

Filantropie

Jsme přesvědčení, že na mnoho společenských otázek může být nejlepší odpovědí podnikání, ale některé oblasti lze efektivně řešit pouze se zapojením neziskového sektoru. Za nedílnou součást vyspělé společnosti, a také našich aktivit, považujeme filantropii. Proto zakladatel a CEO Vertue Miloš Krejník se svou ženou Soňou založili Nadaci Benetheo, aktivně se podílejí na jejím rozvoji a rozhodli se do ní prostřednictvím Vertue vložit významnou část svého majetku. Vertue s Nadací sdílí hodnoty i kanceláře. Do filantropických aktivit se zapojují také zaměstnanci Vertue, kteří podporují jak přímo Nadaci Benetheo, tak další neziskové organizace, se kterými Nadace spolupracuje.


Kariéra


Pokud vám je naše filozofie blízká a přemýšlíte, že byste se přidali do našeho týmu, budeme moc rádi, když nám pošlete motivační dopis a životopis.

Kariéra

Pokud vám je naše filozofie blízká a přemýšlíte, že byste se přidali do našeho týmu, budeme moc rádi, když nám pošlete motivační dopis a životopis.


Vertue a.s.
Salvátorská 931/8
Staré Město
110 00 Praha 1

Vertue Development a.s.
Salvátorská 931/8
Staré Město
110 00 Praha 1


info@vertue.cz

Vertue a.s.
Salvátorská 931/8
Staré Město
110 00 Praha 1

Vertue Development a.s.
Salvátorská 931/8
Staré Město
110 00 Praha 1


info@vertue.cz© Vertue, 2023
© Vertue, 2023